Tekniset osat

Muovimateriaaleja on käytetty teollisuuden eri aloilla jo vuosikymmenien ajan ja käyttö laajenee kokemuksien lisääntyessä. Muovit eivät ruostu tai lahoa ja ne ovat kestäviä materiaaleja, joilla on pieni kitkakerroin. Useat muovit toimivat myös äänen- ja tärinäneristeenä, sekä kestävät erittäin hyvin kemikaaleja.

Teknisiä muoveja (esim. PA ja POM) käytetään koneenosissa, kuten liukulaakereissa, rullissa, liukukiskoissa, hammaspyörissä ja ketjujohteissa. Kevyemmissä kohteissa, kuten kuljettimissa ja ketjualustana, käytetään yleisesti PE1000 tai seosaineella vahvistettuja PE1000 MOS2 materiaaleja.