Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 lähtien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

2. Rekisterin ylläpitäjä

Verkkosivustomme osoite on: https://muovia.com, jota hallinnoi Muovia Oulu Oy.

Muovia Oulu Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan tulee hyväksyä sopimusehdot, joka sisältää myös tietojenkäsittelysopimuksen, käyttääkseen Muovia.com:n palveluita.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
Muovia Oulu Oy (Y-tunnus: 2607496-4)
Kelatie 14
90620 Oulu

Tietosuojaselosteesta voi kysyä lisää sähköpostilla:
info@muovia.com

3. Mitä henkilötietoa keräämme

 • Asiakkaiden itse antamat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
 • Maksu- ja laskutustiedot
 • Ostohistoria
 • Toimitustiedot
 • Tuotearvostelut
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Rekisterissämme ei ole henkilötunnuksia.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Muovia.com verkkokaupan käyttäjärekisteriin kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteiden hoitamiseen
 • tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • muihin palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitamiseen
 • hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
 • markkinointitarkoituksiin
 • analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • väärinkäytösten estämiseen

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Muovia.com verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Henkilötunnuksia ei ole Muovia.com asiakasrekisterissä.

Tiedot käsitellään asiakkaan ja Muovia.com:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset. Luovutetaanko tietojani kolmannelle osapuolelle?

Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolisille tahoille niiltä osin, kun tilausten toimittaminen sitä vaatii. Lisäksi käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Jotta pystymme tarjoamaan asiakkaalle kiinnostavia tuotteita ja ideoita hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitu aina mahdollisuuksien mukaan. Vain Muovia.com pystyy yhdistämään käytetyn tiedon nimeesi.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • Mahdolliselle yhteistyökumppanille räätälöidyissä tuotteissa.

Huolehdimme tietoja siirrettäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Evästeiden käyttö

Muovia.com verkkokaupassa käytetään evästeitä, jotka mahdollistavat palveluiden toimivuuden. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi myös halutessaan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta, mikäli evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Evästeitä hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa.

Käytämme Google Analyticsia, Google Tag Manageria ja Google Adsia. Näitä hyödynnämme sivustomme käyttöön, suosittuihin tuotteisiin, markkinointiin sekä myyntiin liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

8. Kuinka säilytämme ja suojelemme henkilötietojasi

Muovia.com verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä, järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa Suomessa. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

9. Kuka käsittelee henkilötietojani

Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Muovia.com:n työntekijät. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee vain ne asiakastiedot, jotka ovat työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

10. Rekisteröidyn tarkastus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää se osoitteeseen info@muovia.com.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi info@muovia.com.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen info@muovia.fi. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn tai kirjanpitoon liittyviä tietoja, jotka on kirjanpitolaissa määrätty säilytettäväksi.

11. Kuinka kauan säilytämme tietoa

Säilytämme tietoja vain tarvittavan ajan, jotta pystymme täyttämään tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Poiketen tiedot, joita voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kuluttajakauppaa ja kirjapitoa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi

Lisätietoja

Tietosuojaselosteesta voi kysyä lisää sähköpostilla: info@muovia.com