Muovit muodostavat kokonaisuudessaan suuren raaka-aineryhmän metallin tavoin ja niiden ominaisuudet poikkeavat huomattavasti toisistaan. Niin sanottuja perusmuoveja (PE, PA, POM, PC, PMMA jne.) on kolmisenkymmentä. Näistä puolestaan valmistetaan eri käyttötarkoituksiin soveltuvia tyyppejä lisäaineiden avulla, jolloin määrä nousee satoihin. Lisäaineita ovat mm. molybdeenisulfidi (MOS2), erilaiset voiteluaineet, hiili- tai lasikuidut, erilaiset stabilisaattorit, väriaineet jne. Nämä lisäävät muovien käyttömahdollisuuksia, mutta samalla vaikeuttavat raaka-ainevalintaa.


MUOVIEN OMINAISUUKSIA 

Muovien ominaisuuksia ovat:

  • keveys
  • suuri mekaaninen lujuus
  • pieni kitkakerroin
  • hyvä korroosion kesto
  • hyvä kemikaalien kesto
  • hyvä eristyskyky
  • helppo koneistaa ja muovata
  • kaasujen ja höyryjen läpäisemättömyys tai läpäisevyys
  • palavuus tai palamattomuus 

Huonoja ominaisuuksia ovat lämpötilaherkkyys ja viruminen.

MUOVIEN JAKO RYHMIIN

Muovit voidaan jakaa ryhmiin usealla eri tavalla. Tunnetuin jako perustuu fysikaalisiin ominaisuuksiin eli kestomuovit (esim. PE, PP, ABS ja PC) ja kertamuovit (esim. PF ja PUR). 

Valmistajat jakavat muovit käytön mukaan valtamuoveihin (PE, PP, PVC, PET, PS), teknisiin muoveihin (esim. PA, POM ja PTFE) ja erikoismuoveihin (esim. PEEK ja PEI). Jakotapoja on useita lähteestä riippuen.

FYSIKAALINEN JAKO

Kestomuovit

Aine muodostuu pitkistä haarautuneista tai haarautumattomista polymeeriketjuista. Kestomuoveja lämmitettäessä tuote pehmenee muuttuen vähitellen viskoosiseksi nesteeksi ja niiden väliset poikittaiset sekundäärisidokset katkeavat. Tästä syystä kestomuoveja voidaan sulattaa, jähmettää ja muotoilla toistuvasti. 

Kertamuovit

Polymeeriketjut liittyvät toisiinsa sekä pitkittäisten, että poikittaisten sidosten avulla ja tätä kutsutaan ristisilloittumiseksi. Kolmiulotteinen verkkorakenne antaa kertamuoveille hyvän mekaanisen kestävyyden ja lämmön keston. Toisaalta rakenteensa vuoksi ketjuja ei voida irrottaa toisistaan lämmön avulla kuten kestomuoveissa eli se on kerran muovattava muovi, jota ei ilman kemiallisen rakenteen hajoamista voida muovata uudestaan. 

MUOVIEN TUNNISTAMINEN

Suurimmaksi osaksi muovit ovat ulkoisesti hyvin samankaltaisia keskenään ja niiden tunnistaminen voi olla haasteellista. On kuitenkin tapoja millä perusmuovit ja osa teknisistä muoveista voidaan tunnistaa kohtuullisen helposti. Muovien ominaisuudet kuten ulkonäkö, paino, väri, palavuus ja haju auttavat tässä. 


Kestomuovituotteiden valmistusmenetelmät

Muovien valmistusmenetelmiä on useita, niitä ovat mm. ruiskuvalu, suulakepuristus, lämpömuovaus, rotaatiovalu, tyhjiömuovaus ja perinteinen lastuava työstö.


Muovien liitostekniikat

Muovien liitostekniikoissa on suuria materiaalikohtaisia eroja, mutta yleisesti katsottuna niitä pystytään liittämään samoilla menetelmillä kuin metalleja eli liimaamalla, hitsaamalla ja mekaanisesti esimerkiksi ruuveilla.